URN-tunnusten luontiohjelma

Ohjelma rakentaa kansallisbibliografian ID-tunnukseen perustuvia URN-tunnuksia. Tunnusten syntaksi on sovittu Internet Engineering Task Force'n (IETF) URN-työryhmän kanssa. Tunnusten pysyvyyden ja ainutkertaisuuden takaa Kansalliskirjasto. Generaattoria voi käyttää myös koneellisesti ja voit varata oman URN-alinimiavaruuden Kansalliskirjastolta, jos siihen on tarvetta.

URN-generaattori

Ohjeita ja lisätietoja

Huom! Generaattorilla haetut URNit eivät toimi tunnisteina, jos tietoja ei ole ilmoitettu Kansalliskirjaston URN-tunnusrekisteriin. Lisätietoa URN-tunnuksien haravoimisesta ja resoluutiosta.

Saavutettavuusseloste